Istorijska lokacija Katič i Sveta Neđelja

Katič i Sveta Neđelja


Ispred Petrovca nalazi se ostrva Katič i Sveta Neđelja sa istoimenom crkvicom, koja je prema jednom od predanja sagrađena od mornarskih priloga, a prema drugom, sagradio je grčki moreplovac, koji se poslije brodoloma spasio na tom ostrvu. Rustičnog je izgleda, manjih dimenzija i jednostavne arhitektonske konstrukcije. Ona predstavlja i zanimljivu znamenitost i ukras petrovačkog zaliva.