Plaza Lučice

Lučice


Lučice – udaljena je 500 metara od Petrovca u pravcu Bara. Ima oblik malog zaliva, dužine je 220 metara sa plažnim barom i okolnim kafe barovima.