Plaza Drobni Pijesak

Drobni Pijesak


Drobni Pijesak se nalazi između Svetog Stefana i Reževića u skrovitoj uvali, dužine 240 metara. Cijela plaža, kako joj ime govori, je od sitnog pijeska žuto bijele boje. Na samoj plaži postoji restoran sa plažnim barom, a plaža imai izvor pitke vode. Poznata je ka mjesto odigravanja Paštrovske Bankade – zbora Paštrovića na kojem su se okupljali paštrovski glavari radi donošenja važnih odluka.