Privatni smještaj Petrovac

Petrovac nudi različite vidove smještaja, od modernih, velikih hotelskih objekata do apartmana i soba u okviru privatnih kapaciteta. Petrovac raspolaže sa oko 20.000 ležaja, polovina u hotelskom, a ostalo u privatnom smještaju. Boravišna taksa naplaćuje se 1 EUR po danu.
Ponuda ležaja kroz privatni smještaj čini veliki dio turističke ponude ovog primorskog mjesta.

Tip smještaja: